Kontakt

Zamieścił: admin 2016.06.07

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM

Siedziba:  Budynek Urzędu Gminy (pok. nr 30)

                 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

tel 17 22 14 320, 17 22 14 819 wew.46,

                 fax: 17 22 14 830

                 e-mail: gopswielopoleskrz@ops.net.pl

Godziny pracy pracowników socjalnych: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

-------------------------------------------------------------------------------

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Kierownik GOPS Bożena Rogińska-Olech

tel17 22 14 320

Główny księgowy – Maria Tokarska

tel17 22 14 819 wew. 41  


Fundusz alimentacyjny: Anna Boruta

Świadczenia rodzinne: Anna Boruta, Aneta Jaworek, Danuta Raś

Koordynator usług opiekuńczych: Anna Boruta

Pracownicy socjalni                  Rejon

Elżbieta Banaś Glinik, Nawsie /strona wschodnia/

Wiesława Mądro Wielopole Skrzyńskie

Anna Góra Brzeziny

Beata Bieś Broniszów, Brzeziny /część przysiółków Łęgi

                                                   i Pogwizdowa/, Nawsie /strona zachodnia/.Drukuj | Wyślij | Czytane: 11483 |