Świadczenie wychowawcze - 500+

Zamieścił: admin2 2017.07.27

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Wielopolu Skrzyńskim informuje:
Od dnia 1 kwietnia 2016 r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego.


W przypadku złożenia wniosku wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego ustalone zostanie od dnia 1 kwietnia 2016 r. i wypłacone w okresie do 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.
W przypadku złożenia wniosku po dniu 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenia wychowawczego ustalone zostanie od 1-go dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi załącznikami.


Wnioski można składać:

osobiście w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim I piętro, pokój nr 9 w godzinach od 7:30 do 18:00 w miesiącu kwietniu 2016 r., od 7:30 do 15:30 od miesiąca maja 2016 r. oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim pokój nr 30 i 31 w godzinach od 7:30 do 15:30.

za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200


drogą elektroniczną poprzez:
Portal Emp@tia,
PUE ZUS,
system bankowości elektronicznej.

UWAGA
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim przypomina, że osoby pobierające świadczenia rodzinne lub świadczenia z pomocy społecznej, którym przyznano zasiłek macierzyński w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są zobowiązane do zgłoszenia wysokości uzyskanego zasiłku macierzyńskiego w tutejszym Ośrodku w celu weryfikacji dochodu uprawniającego do dalszego pobierania świadczeń.

Szczegółowe informacje o programie 500+


Jak wypełnić wniosek 500+

 Nazwa dokumentu
Plik do pobrania
 Wniosek wersja *.pdf
Pobierz
 Wniosek wersja edytowalna *.doc
Pobierz
 Wniosek - Rodzina 500 plus - pdf edytowalny (większa rodzina)
Pobierz
 Wniosek o Rodzina 500 plus - pdf edytowalny (mniejsza rodzina)
Pobierz

 Oficjalna strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - pliki do pobraniaDrukuj | Wyślij | Czytane: 1900 |