Terminy zebrań wiejskich


Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje mieszkańców o terminach zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach:

Nawsie 19 marca godz. 11:30
Broniszów 2 kwietnia godz. 11:00
Glinik  9 kwietnia godz. 11:30
Wielopole Skrzyńskie 23 kwietnia godz. 10:00
Brzeziny 7 maja godz. 11:30