Terminy zebrań wiejskich


Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie informuje mieszkańców o terminach zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach:

Wielopole Skrzyńskie 23 kwietnia godz. 10:00
Brzeziny 7 maja godz. 11:30