Spotkanie aktywizujące w formie konsultacji nt. głównych założeń LSR oraz jej efektów


Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie na spotkanie aktywizujące w formie konsultacji nt. głównych założeń LSR oraz jej efektów

Termin spotkania:
24.04.2017 r. w godzinach od 11:00 do 15:00
Miejsce spotkania:
Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

plakat_spotkanie_aktywizuj__ce_Wielopole