Wydłużony termin oceny merytorycznej wniosków w ramach działania 3.1 Rozwój OZE


oze_2017

W związku z komunikatem zamieszczonym na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w dniu 1 sierpnia 2017, informujemy, iż zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w ramach konkursu 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe.

Aktualnie trwa  ocena merytoryczna projektów, która została wydłużona do 31 sierpnia 2017r. 

W momencie uzyskania informacji o wynikach oceny i przyznaniu dofinansowania będziemy informować mieszkańców na stronie Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie.