Promesa na dofinansowanie przebudowy drogi Brzeziny-Berdechów-Szkoła


Szanowni Państwo z wielką radością informuję, że w dniu 09.11.2017 otrzymałem z rąk Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego promesę na dofinansowanie przebudowy drogi Brzeziny-Berdechów-Szkoła. Wysokość otrzymanej promesy to 480 000 zł, co stanowi 80% wartości zadania.

Otrzymana promesa pozwoli na przebudowę drogi na odcinku 1300 mb, zostaną wykonane: wymiana przepustów pod koroną drogi, stabilizacja podłoża cementem, podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia bitumiczna o szerokości 3 metrów, utwardzenie poboczy, odmulenie rowów. Przebudowany odcinek o nawierzchni bitumicznej połączy drogi Brzeziny-Berdechów-Środkowy i Brzeziny-Berdechów-Szkoła.

Serdeczne podziękowanie kieruję w stronę Pana Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za przyznanie tak wysokiej kwoty dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dziękuję bardzo Panu Piotrowi Najda, Dyrektorowi Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego za przygotowanie właściwego wniosku do ministerstwa.

Szczególne podziękowania kieruję do Pani Wojewody Ewy Leniart, za pozytywne zaopiniowanie wniosku i przekazanie promesy.

mms_img1193165728

SKMBT_C454e17110915420_0001

Brzeziny_Berdech__w_Szko__a_1