Aktualności

Projekt "Samoobrona Kobiet"

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości uczestnictwa w szkoleniu znajdują się na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej:

http://www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet/

cover_web_ok_640.640x300

Informator Samorządowy - luty 2017

2017_02

"Kiedy Znowu Będę Mały"

kiedy_znowu_bede_ma__y

Na "Kantorówce" można zwiedzać wystawę fotograficzną ze spektaklu "Kiedy Znowu Będę Mały". Wykonawcą spektaklu jest wielopolska grupa "Kantor Wymiany Myśli" w reżyserii Moniki Adamiec.

Warsztaty dietetyczne
og__oszenie__Wielopole_Skrzy__skie_23_II_2017

ZAPROSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim zaprasza uczniów Publicznego Gimnazjum, Szkół Podstawowych oraz  uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie do wzięcia udziału w konkursie na najoryginalniejszy stroik wielkanocny organizowanym przez Świetlicę Socjoterapeutyczną.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie.
Prace opisane wraz z  następującymi załącznikami:
a) zgłoszenie uczestnika;
b) oświadczenie rodzica ;
należy złożyć w świetlicy socjoterapeutycznej mieszczącej się  w budynku  Urzędu  Gminy Wielopole Skrzyński  II piętro pok. nr 18 do dnia  31.03.2017r .

Szczegóły w regulaminie zamieszonym poniżej

Ponadto informujemy o możliwości korzystania przez uczniów z zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek i czwartek 12.30-15.30 wtorek,środa i piątek 7.30-11.30
Świetlica dla dzieci i młodzieży oferuje m.in: opiekę i pomoc w odrabianiu lekcji, dostęp do internetu, gry i zabawy edukacyjne.

Regulamin konkursu

Wzór zgłoszenia

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych w 2017 roku.

 Pliki do pobrania:

SKMBT_C454e17020709440

Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego
SKMBT_C454e17020113400

Dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2016
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim w dniu 18 stycznia 2017r. zajmował się dystrybucją żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2016.

Wśród mieszkańców Gminy została rozdystrybuowana żywność w postaci: mleka –2000 l, groszku z marchewką – 1600 kg, herbatników – 800 kg, ryżu – 2000kg, oleju rzepakowego – 2000 l, makaronu jajecznego – 2000 kg, fasoli białej – 1600 kg, szynki drobiowej – 1200 kg, koncentratu pomidorowego- 640 kg, powideł śliwkowych- 1200kg, gulaszu wieprzowego z warzywami- 1700kg, Łącznie 16 140,00 kg.
Łączna kwota wydanej żywności wyniosła: 65 608,38 zł

Żywność wydana  została dla 1000 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które złożyły stosowne zaświadczenia potwierdzające ich dochody.

Od 1 stycznia 2017 r. według Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016", wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016 r., zwiększeniu uległy kwoty kwalifikujące do skorzystania z bezpłatnej pomocy żywnościowej.

Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł).

Poprzednie  Następne