Aktualności

Program Rodzina 500+
plakat_500_nowy_okres_420x594mm_spad_3mm

26 Rajd Rzeszowski

W dniach 3 – 5 sierpnia 2017 r. Automobilklub Rzeszowski organizuje 26 Rajd Rzeszowski, który stanowi 5 rundę Rajdowych Samochodowych  Mistrzostw Europy (ERC 2017) i 3 rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (RSMP 2017).

4 sierpnia  2017 roku w godz. 9:00 – 18:30 na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie odbędzie się impreza samochodowa pod nazwą „ OS Grudna (OS 1,3)”.

Trasa rajdu będzie przebiegać: odcinkiem drogi powiatowej Nr 1296R Dębica – Wielopole Skrzyńskie, oraz drogami gminnymi: 107736 R Brzeziny – Bukowina – Mała, nr 107736 R Brzeziny Baj Zalas, nr 107738 R Brzeziny – Baj, nr 107739 R Brzeziny Górne – Nowa Wieś, nr 107740 R Brzeziny – Nowa Wieś - Kamienica

Informujemy, że mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym, dlatego kierowców prosimy o zachowanie ostrożności.

Szczegóły przebiegu trasy na załączonej mapie.

OS_Grudna___26.RR___zamkni__cie_d__g

Akcja oddawania krwi pn.: "Wakacyjny dar życia"
plakat_do_umieszczenia_na_stronie_gminy

Występ Zespołu Polonijnego „Polanie Znad Dniepru” z Ukrainy

22 lipca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim w ramach XVII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych odbył się występ Zespołu Polonijnego „Polanie Znad Dniepru” z Ukrainy.

Taneczne umiejętności, piękne kolorowe stroje, ruch i ekspresja na scenie zachwyciły zgromadzoną publiczność. W programie swoje zdolności zaprezentował również zespół „Wielopolanie” z Wielopola Skrzyńskiego.

Tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest cenną i istotną częścią, niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Stanowi  o tożsamości lokalnej, regionalnej i ogólnonarodowej.

Zapraszamy do galerii zdjęć:

20170724_051

Promesy dla podkarpackich samorządów

20 lipca 2017 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie promes dla podkarpackich samorządów na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz na zabezpieczenie osuwisk.
Środki w wysokości 16 mln zł pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i będą przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej oraz uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku działania osuwisk w latach 2010-2016.


Wsparcie na odbudowę infrastruktury otrzymało 75 podkarpackich samorządów, wśród  samorządów otrzymujących wsparcie znalazła się Gmina Wielopole Skrzyńskie.
Z rąk Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie otrzymał promesę w wysokości 330 000,00 zł na realizację zadania dotyczącego przebudowy przepustu w ciągu drogi Wielopole „Stara Droga”.
Gmina Wielopole Skrzyńskie 7 lipca 2017 roku ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce istniejącego i budowie nowego przepustu wraz z przebudową dojazdów, a także innych niezbędnych prac. Otwarcie ofert nastąpi 25 lipca 2017 roku.


W imieniu mieszkańców gminy samorząd składa podziękowania za otrzymane wsparcie, które przyczyni się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa.

IMG_2361

Promesa na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz na zabezpieczenie osuwisk.

Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim otrzyma dofinansowanie na przeprowadzenie prac remontowych.

Szanowni Państwo, Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała oficjalną informację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  o wyborze do dofinansowania projektu  pn. „Przebudowa i zakup wyposażenia „ Kantorówki" - Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim”.
W wyniku przeprowadzonej oceny wniosku projekt naszej gminy otrzymał 85 pkt.
Aktualnie jesteśmy zobowiązani do przygotowania kompletu dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie inwestycji.
Niezwłocznie po podpisaniu umowy gmina ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania i przystąpimy do realizacji. Prace remontowe budynku „ Kantorówki"  obejmują min: przebudowę i poprawę energooszczędność obiektu, montaż instalacji poprawiających bezpieczeństwo zabytku, zagospodarowanie otoczenia  oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.   
Dla przypomnienia wartość zadania oszacowano na kwotę  2 846 373,90 zł, pozyskane przez gminę dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 419 417,77 zł, co stanowi 85 % całości kosztów.

W załączeniu oficjalne pismo o wyborze projektu do dofinansowania.

Plik00012017_07_19

Spotkanie otwarte dla kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej

Spotkanie otwarte dla kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej
25 lipca 2017r w Wielopolu Skrzyńskim

ZAPROSZENIE__SPOTKANIEpub_WIELOPOLE_SKRZY__SKIE_TSW

 INFORMACJA DO POBRANIA

Przebudowy drogi gminnej Szkodna - Budzisz w miejscowości Szkodna

    W ramach współpracy Gminy Wielopole Skrzyńskie z Gminą Sędziszów Małopolski dokonano przebudowy 320 mb drogi gminnej nr 1076688 R Szkodna - Budzisz w miejscowości Szkodna.


    Wartość inwestycji to 38 821,56 zł, natomiast dofinansowanie zadania przez Gminę Wielopole Skrzyńskie wynosi 19 410,78 zł.


    Dzięki podjętym działaniom przez oba samorządy  mieszkańcy  miejscowości Nawsie i Szkodna mogą cieszyć się nowym odcinkiem przebudowanej trasy. Mamy nadzieje, że prace będą kontynuowane na kolejnym odcinku drogi, która jest wykorzystywana również, jako  dojazd do składów drzewa w pobliskim kompleksie leśnym. Gmina Sędziszów Małopolski wystąpi do Lasów Państwowych o wspólną realizację inwestycji.

Więcej informacji w informatorze:

img_20170629_125353_large

Poprzednie  Następne