Wydarzenia


    Piątek 18 listopada 2022

    Podpisanie umowy na realizację II etapu inwestycji dotyczącej rozbudowy Szkoły Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie

    Gmina Wielopole Skrzyńskie przystępuje do realizacji II Etapu zadania dotyczącego poprawy jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie.

    18 listopada 2022 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wielopole Skrzyńskie, a Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym tj. Przedsiębiorstwem Remontowo – Budowlanym „REMBUD” SP. Z O.O ze Strzyżowa, a następnie przekazano plac budowy.