Wydarzenia


    Czwartek 11 sierpnia 2022

    Podpisano Porozumienie dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2022 - 2030

    11 sierpnia 2022 roku w Urzędzie Gminy Wielopole Skrzyńskie odbyło się spotkanie dotyczące współpracy i podejmowania partnerskich inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego i przestrzennego Gmin: Wielopole Skrzyńskie i Iwierzyce.

    Podczas spotkania Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Pan Ryszard Filipek Wójt Gminy Iwierzyce podpisali porozumienie międzygminne w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2022 – 2030.