Wydarzenia


    Piątek 30 grudnia 2022

    Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego LKS Pogórze Wielopole Skrzyńskie

    Gmina Wielopole Skrzyńskie pozyskała dotację celową na realizację projektu: „Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego LKS Pogórze Wielopole Skrzyńskie”, w ramach zadania zakupiono odzież i obuwie sportowe dla Klubu Sportowego LKS Pogórze Wielopole Skrzyńskie.