Wydarzenia


    Wtorek 6 kwietnia 2021

    106 rocznica urodzin Tadeusza Kantora


    6 kwietnia 2021 r. w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się uroczyste złożenie kwiatów w 106 rocznicę urodzin Tadeusza Kantora.

    Wydarzenie miało miejsce na wielopolskim rynku pod pomnikiem Tadeusza Kantora z siostrą Zosią. Aby upamiętnić ten dzień, poszczególne delegacje złożyły wiązanki. W uroczystości wzięli udział: Zastępca Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie – Pan Łukasz Dziok, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku – Pan Marcin Świerad, Kierownik Kantorówki – Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora – Pani Irena Walat oraz Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej - Pan Stanisław Paryś i Pan Franciszek Ślusarczyk.