Wydarzenia


Niedziela 21 stycznia 2018

W dniu 21 stycznia 2018 roku miała miejsce w Wielopolu Skrzyńskim pierwsza tegoroczna Akcja Honorowego Oddawania Krwi, zorganizowana przez Klub HDK-PCK "Solidarne Serce" przy Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.


Zbiórka krwi rozpoczęła się o godz. 10:00 i potrwała do godz. 1300. Do dyspozycji wszystkich chętnych był ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie. Chęć oddania krwi zgłosiło aż 59 osób z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie i ościennych miejscowości, natomiast po badaniach krew mogło oddać 47 dawców.

Do akcji włączyli się również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, którzy chętnie podzielili się z potrzebującymi najcenniejszym darem życia, jakim jest krew. W ciągu trzech godzin trwania akcji pozyskano ponad 21 litrów krwi.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zechcieli honorowo oddać krew i zapraszają na kolejną akcję 25 marca 2018 roku.