Wydarzenia


  Środa 20 marca 2019

  Akcja Honorowego Oddawania Krwi

  W dniu 17 marca 2019 roku miała miejsce pierwsza tegoroczna Akcja Honorowego Oddawania Krwi, zorganizowana przez Klub HDK – PCK „Solidarne Serce” przy Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.


  Zbiórka krwi trwała trzy godziny. Do dyspozycji chętnych krwiodawców był mobilny ambulans RCKiK z Rzeszowa. Chęć oddania krwi zgłosiło 27 osób z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie i ościennych miejscowości, natomiast po badaniu krew pobrano od 24 osób. Pozyskano zatem 10,8 litrów krwi. Zarząd Klubu składa serdeczne podziękowanie wszystkim krwiodawcom, którzy włączyli się w akcję. W dowód uznania za długoletnie oddawanie krwi, tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” III stopnia wraz z odznaką i legitymacją stwierdzającą nadanie tytułu otrzymali:

  1) Pani Ewa Bryda – Przywara,

  2) Pani Andżelika Stachura,

  3) Pan Tomasz Janowski.

  GRATULUJEMY