Wydarzenia


  Poniedziałek 1 lipca 2019

  Akcja Honorowego Oddawania Krwi

  W dniu 30 czerwca 2019 r. w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się druga tegoroczna Akcja Honorowego Oddawania Krwi, zorganizowana przez Klub HDK-PCK "Solidarne Serce" przy Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.


  Chęć oddania krwi zgłosiło 31 osób. Po weryfikacji stanu zdrowia krew pobrano od 23 krwiodawców, co pozwoliło wzbogacić zapas tego cennego leku o kolejne 10,35 l krwi. Wśród krwiodawców liczną grupę stanowiły osoby, które systematycznie oddają krew w Wielopolu Skrzyńskim.

  Podczas akcji, w dowód uznania za długoletnie oddawanie krwi, tytuł "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" III stopnia wraz z odznaką i legitymacją stwierdzającą nadanie tytułu otrzymała Pani Dorota Janowska. Gratulujemy.

  Zarząd Klubu składa serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy włączyli się w akcję i zaprasza na kolejną zbiórkę krwi w dniu 22 września 2019 r.
  Marek Tęczar - Prezes Klubu HDK-PCK "Solidarne Serce" przy Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim