Ochrona Środowiska


  Czwartek 17 maja 2018

  APEL W SPRAWIE USUWANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO

  W związku ze zbliżającym się okresem kwitnienia i wysiewu barszczu Sosnowskiego apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy będących właścicielami lub użytkownikami gruntów, na których rośnie w/w barszcz o usuwanie tej toksycznej rośliny.


  Przypominamy raz jeszcze, że barszcz Sosnowskiego jest jednym z najgroźniejszych gatunków roślin inwazyjnych w Polsce. Wydziela parzącą substancję, która może powodować zapalenia skóry oraz błon śluzowych. Jego parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza.

  Walka z tą rośliną jest bardzo trudna, gdyż szybko rośnie na małej powierzchni, ma ogromną zdolność do regeneracji, a wielka ilość nasion znajdujących się w glebie sprawia, że roślina zachowuje zdolność do kiełkowania przez kilka lat.

  Dlatego też likwidacja barszczu Sosnowskiego powinna być przeprowadza kilkakrotnie co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od wiosny do jesieni.

  Najprostszą metodą zwalczania barszczu jest niszczenie mechaniczne – przez częste koszenie roślin, podcinanie korzeni, usuwanie baldachów nawet 4 razy w sezonie. Całkowite wyeliminowanie roślin polega na ich „zmęczeniu” czyli bardzo częstym koszeniu przez kilka sezonów wegetacyjnych. Najlepsze efekty daje stosowanie zabiegów mechanicznych w połączeniu ze środkami chemicznymi. Do herbicydów skutecznie niszczących roślinę należą: m.in. Kosmik 360 SL, Rundup 360 SL, Rundup Ultra 170 SL lub Perzocyd 280 SL.

  Wykonując wszelkie zabiegi związane ze zwalczaniem barszczu Sosnowskiego, bez względu na stosowaną metodę, wymagane są szczególne środki ostrożności spowodowane toksycznością i właściwościami parzącymi rośliny. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz stosowanymi rozporządzeniami Ministra Środowiska na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się barszczu Sosnowskiego jako rośliny gatunkowo obcej. Stąd też w przypadku wystąpienia poparzeń odpowiedzialnością może zostać obarczony właściciel lub zarządca nieruchomości, na której zaistniało przedmiotowe zdarzenie.

  W związku z powyższym proszę o nielekceważenie problemu i jak najszybsze przystąpienie do niszczenia toksycznej rośliny, celem uniknięcia wymienionych zagrożeń.