Ogłoszenia


  Poniedziałek 31 maja 2021

  Apel w sprawie usuwania Barszczu Sosnowskiego

  Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, ustawą o ochronie gruntów rolnych oraz stosownymi rozporządzeniami ministra środowiska na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się Barszczu Sosnowskiego jako rośliny gatunkowo obcej.

  Stąd w przypadku wystąpienia poparzeń odpowiedzialnością może zostać obarczony właściciel lub zarządca nieruchomości, na której zaistniało przedmiotowe zdarzenie.

  Prosimy o nielekceważenie problemu i podjęcie stosownych działań w przypadku stwierdzenia występowania tej rośliny na swojej nieruchomości.


  Barszcz Sosnowskiego jest rośliną niebezpieczną i silnie toksyczną. Pochodzi z rejonu Kaukazu. W soku rośliny znajdują się niebezpieczne związki które mogą powodować poparzenia drugiego i trzeciego stopnia. Objawy poparzenia pojawiają się po kilku godzinach od kontaktu z rośliną, pod wpływem promieni słonecznych. Oprócz poparzeń skórnych, związki chemiczne zawarte w soku barszczu Sosnowskiego mogą wywoływać: podrażnienia dróg oddechowych, nudności, wymioty, bóle głowy, zapalenia spojówek.

  Walka z tą rośliną jest bardzo trudna, gdyż szybko rośnie na małej powierzchni, ma ogromną zdolność do regeneracji, a wielka ilość nasion znajdujących się w glebie sprawia, że roślina zachowuje zdolność do kiełkowania przez kilka lat.

  Dlatego też likwidacja barszczu Sosnowskiego powinna być przeprowadza kilkakrotnie w roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od wiosny do jesieni.

  Najprostszą metodą zwalczania barszczu jest niszczenie mechaniczneprzez częste koszenie roślin, podcinanie korzeni, usuwanie baldachów. Całkowite wyeliminowanie roślin polega na ich „zmęczeniu” czyli bardzo częstym koszeniu przez kilka sezonów wegetacyjnych.

  Najlepsze efekty daje stosowanie zabiegów mechanicznych w połączeniu ze środkami chemicznymi. Do herbicydów skutecznie niszczących roślinę należą : m.in. Kosmik 360 SL, Rundup 360 SL, Rundup Ultra 170 SL lub Perzocyd 280 SL.

  Wykonując wszelkie zabiegi związane ze zwalczaniem barszczu Sosnowskiego, bez względu na stosowaną metodę, wymagane są szczególne środki ostrożności spowodowane toksycznością i właściwościami parzącymi rośliny.

  Poniżej przedstawiamy szczegółowe wytyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie Polski.

                                                                                                                                                                                                                                            

                                    

                                                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie

   

  Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum mantegazzianum) na terenie Polski.