Wydarzenia


  Poniedziałek 4 lutego 2019

  Bal Mistrzów Sportu 2019

  2 lutego 2019 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się cykliczna impreza  organizowana przez Klub Sportowy Pogórze Wielopole Skrzyńskie, Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku oraz władze samorządowe Gminy Wielopole Skrzyńskie pn. "Bal Mistrzów Sportu".


  Podczas XXXVIII Balu Mistrzów Sportu spotkali się sportowcy, działacze i zaproszeni goście, aby wspólnie podsumować poprzedni rok i zaplanować działania na kolejne miesiące.

  Uroczystość była doskonałą okazją do złożenia podziękowań sportowcom za reprezentowanie klubu w jego barwach w 2018 roku.

  Podziękowania skierowano również do sponsorów i osób, które w minionym roku wspierały klub z Wielopola Skrzyńskiego.

  Ponadto przypominamy, że trwa Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 2018 roku.

  Głosowanie potrwa do 22 lutego 2019 roku do godziny 15:30. Do udziału w plebiscycie zostały nominowane również osoby z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie, dlatego zachęcamy do udziału w głosowaniu.

  Klikając w link podany poniżej, można zapoznać się z Regulaminem Plebiscytu oraz sylwetkami wszystkich kandydatów w poszczególnych kategoriach sportowych http://spropczyce.pl/page/show/2241,powiatowy-plebiscyt-sportowy

  Głosowanie odbywa się za pomocą kuponów konkursowych, dostępnych w tygodniku gazety „Reporter”. Kupon konkursowy można dostarcz osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną z dopiskiem „kupon” na adres Starostwa Powiatowego w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce. Istnieje również możliwość złożenia kuponów w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim pok. nr 22.