Aktualności


  Piątek 6 kwietnia 2018

  Budowa chodnika dla pieszych wraz z rozbudową przepustu oraz organizacją przejścia dla pieszych w miejscowości Wielopole Skrzyńskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa

  Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągu dróg wojewódzkich w 2018 roku.

  Gmina Wielopole Skrzyńskie znalazła się na liście samorządów, które otrzymają dofinansowanie na realizację zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.


  Nasz samorząd aktywnie starał się o dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa chodnika w km 35+715-35+861 oraz 35+692-35+707 wraz z rozbudową przepustu w km 35+700 oraz organizacją przejścia dla pieszych w km 35+737 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa”.

   

  W ramach inwestycji wykonane zostanie połączenie dwóch istniejących chodników przy drodze wojewódzkiej Tuszyma – Ropczyce - Wiśniowa położonych w centrum Wielopola Skrzyńskiego poprzez wykonanie na przepuście wspornika i umieszczeniu na nim brakującego ciągu pieszego o długości 15 mb.

   

  Ponadto w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej, drogi powiatowej nr 1337 R w sąsiedztwie Delikatesów CENTRUM po stronie lewej w km 35+715-35+861 wybudowany zostanie chodnik wraz z oznakowanym przejściem dla pieszych, które poprawi bezpieczeństwo pieszych korzystających z pobliskich obiektów (Delikatesy CENTRUM, Stacja Paliw WĘGLO-BUD, Delikatesy JUBILATKA).

   

  Szacunkowa wartość zadania to 284 000,00 zł w tym środki z budżetu Województwa to
  170 000,00 zł, natomiast dofinansowanie z budżetu gminy wyniesie 114 000,00 zł.