Inwestycje


Środa 27 września 2017

"Budowa i wyposażenie integracyjnego placu zabaw i siłowni plenerowej oraz urzadzenie ogrodu sensorycznego w miejscowości Wielopole Skrzyńskie na działce nr ew. 1930/1 - II Etap Inwestycji"


II Etap Inwestycji został podzielony na dwie części: