Inwestycje


  Czwartek 14 lipca 2022

  Budowa oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszo-jezdnym na dz. ew. 1947/1 w m. Wielopole Skrzyńskie”

  „Budowa oświetlenia ulicznego przy ciągu pieszo-jezdnym na działce ew. nr 1947/1 w m. Wielopole Skrzyńskie”


  Zakres inwestycji robót obejmuje:

  - montaż fundamentów pod słupy słupy oświetleniowe

  - posadowienie 7 szt. słupów oświetleniowych parkowych

  - montaż opraw LED o mocy 35W

  - montaż przewodu oświetleniowego