Czyste powietrze


  Wtorek 24 stycznia 2023

  Dane dotyczące przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie na dzień 31 grudnia 2022 r.


  Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie: 108

  Liczba zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie: 74

  Kwota wypłaconych dotacji: 1 683 227,99 zł

   

   

  *Niniejsze informacje  zostały zamieszczone na podstawie  danych udostępnionych Gminie Wielopole Skrzyńskie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.