Inwestycje


  Poniedziałek 1 czerwca 2020

  Dofinansowanie na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

  Pragnę poinformować iż Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 maja 2020 roku Gmina Wielopole Skrzyńskie znalazła się w gronie samorządów, które otrzymały dofinansowanie na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach podziału środków stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Nasza Gmina otrzymała dotację w wysokości 72 000 PLN.


  Dofinansowanie przyznane zostało na trzy zadania 

  • Droga wewnętrzna Wielopole Konice na Tęczar
  • Droga wewnętrzna Brzeziny Baj k. Dziok
  • Droga wewnętrzna Wielopole Postronie k. Kipa

  Zakres wykonywanych prac zostanie dostosowany do otrzymanych środków. 

  Podziękowanie pragnę złożyć Zarządowi Województwa Podkarpackiego na czele z Panem Marszałkiem Władysławem Ortylem za przyznane środki wraz z okazaną przychylnością. Dziękuję również Pani Zofii Kochan Dyrektorowi Departamentu Geodezji i Gospodarki Mieniem oraz wszystkim pracownikom merytorycznym UMWP, mającym jakikolwiek wkład pracy w pozyskaną dotację.

   

  Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie

  Mgr inż. Marek Tęczar