Wydarzenia


  Środa 5 stycznia 2022

  Gmina Wielopole Skrzyńskie – Liderem Aktywności

  Gmina Wielopole Skrzyńskie uzyskała tytuł Lidera Aktywności w rankingu prowadzonym przez GC Nowiny w kategorii „Gmina – Lider Aktywności Gospodarczej Podkarpacia dwóch dekad XXI wieku.


  Celem przeprowadzonego rankingu była prezentacja powiatów i gmin, które wykazały się największą aktywnością i gospodarnością. Ocenie podlegały inwestycje zrealizowane przez samorządy w latach 2000-2020 - w zakresie infrastruktury użyteczności publicznej (m.in. kanalizacja, wodociągi, sieć gazowa, szkoły, muzea regionalne, izby pamięci), a także inwestycje o szczególnym znaczeniu ponadregionalnym oraz inwestycje realizowane przez przedsiębiorstwa działające na obszarze gmin.

  Zaproszenie do udziału w rankingu w kategorii: „Gmina – Lider Aktywności Gospodarczej Podkarpacia dwóch dekad XXI wieku” przesłano do 160 podkarpackich gmin. Spośród nadesłanych zgłoszeń z gmin i powiatów, Kapituła Rankingu złożona z przedstawicieli podkarpackich uczelni, instytucji otoczenia biznesu i Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, dokonała wyboru trzech liderów wśród powiatów oraz 21 liderów wśród gmin. Kapituła oceniająca przesłane zgłoszenia brała pod uwagę nie tylko aktywność jednostek samorządu, ale także przykłady zrealizowanych inwestycji.

  Ideą organizatorów rankingu  było jak najpełniejsze odzwierciedlenie dokonań wszystkich samorządów w ostatnim dwudziestoleciu. 

  Wśród wielu inwestycji zrealizowanych przez Gminę Wielopole Skrzyńskie wyróżniono m.in. budowę oczyszczalni ścieków i ponad 11 km sieci kanalizacji sanitarnej, budowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Gliniku i Broniszowie, a także Remont Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim.

  Analizowane dane  potwierdzają stabilny rozwój Gminy Wielopole Skrzyńskie. Mam nadzieję, że efekty naszej aktywności i działań odczuwają przede wszystkim Mieszkańcy - Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

  Szczegółowe informacje dotyczące rankingu  można uzyskać klikając link poniżej https://nowiny24.pl/liderzy-aktywnosci-wojewodztwa-podkarpackiego/ar/c3-15954017