Wydarzenia


  Piątek 4 marca 2022

  Gmina Wielopole Skrzyńskie - wspiera akcję pomocy dla Ukrainy

  Szanowni Państwo,

  W poczuciu solidarności z dotkniętą rosyjską agresją Ukrainą Gmina Wielopole Skrzyńskie prowadzi akcję pomocy dla najbardziej potrzebujących osób.

  4 marca 2022 roku pracownicy Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowali akcję przygotowania ok. 600 sztuk kanapek  oraz mufinek, rogalików, które zostały przekazana do potrzebujących uchodzców  przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

   


  W akcję charytatywną włączył się również Zakład Mięsny KABANOSPOL Sp. z o.o z Wielopola Skrzyńskiego – przekazując nieodpłatnie wędliny.

  Ponadto w ramach prowadzonej na terenie naszej gminy zbiórki darów razem z przygotowanym  posiłkiem przekazaliśmy również  najpilniejsze wsparcie rzeczowe w formie zebranych  koców, śpiworów, środków higienicznych, lekarstw, itp.

  Przygotowane posiłki przekazano do punktu recepcyjnego w Korczowej, na dworzec PKP w Rzeszowie, a zebrana pomoc rzeczowa  na lotnisko w Jasionce, gdzie Ukraińscy kierowcy odbierają transporty z pomocą humanitarną.

  Dodatkowo staramy się uruchomić akcję przygotowania ciepłych posiłków, która mogła by być organizowana cyklicznie.  Również Członkinie Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru naszej gminy zadeklarowały chęć udziału w przygotowywaniu ciepłych posiłków.

  O naszej inicjatywie można przeczytać na stronie Podkarpackiego Samorządu Województwa.

  https://www.facebook.com/podkarpackie.serwissamorzadu/?hc_ref=ARQNTLOG3hXNn0_BzeuscvkO-Dhu8GZ7fX-cr82WB-qQvXXOaYiapGoRcvmzDEk0Eeo&fref=nf&__tn__=kC-R

  W akcję pomagania Ukrainie włączył się  Warsztat Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim, który  przeprowadził zbiórkę  darów dla uchodźców, a następnie dostarczył ją do punktu mieszczącego się  w WTZ w Przemyślu.  Pomoc trafiła na przejście graniczne Medyka - Szeginie oraz na przygraniczne terytorium Ukrainy. 

  Jak już wypomniałem dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców na terenie naszej gminy prowadzone są zbiórki na rzecz pomocy potrzebującym (koce, lekarstwa – środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe dla dorosłych i małych dzieci, maści na odparzenia, opatrunki, żywność o długim terminie przydatności, napoje i batony energetyczne, itp.).

  Zbiórki odbywają się w Szkołach Podstawowych działających na obszarze Gminy Wielopole Skrzyńskie -  w godzinach pracy placówek, a także w jednostkach OSP, gdzie codzienne dyżury prowadzą druhowie strażacy.

  Zebrana pomoc rzeczowa jest następnie segregowane według asortymentu przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim.

  Ponadto Samorząd Gminy Wielopole Skrzyńskie dokonał na stronie rządowej - zgłoszenia  - 50 miejsc noclegowych w przypadku konieczności zagwarantowania tymczasowego noclegu potrzebującym.

  Na chwilę obecną do naszej gminy trafiło 6 kobiet i 8 dzieci, w tym jedno dziecko wymagające specjalistycznej opieki medycznej) z okolic Lwowa. Uchodźcy są zmęczeni podróżą, kolejkami na granicy, traumatycznymi przeżyciami i znaleźli u nas schronienie. 

  W akcję pomocy włączyła się również Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie, która zainicjowała akcję „śniadanie dla uchodźcy” oraz utworzyła specjalne konto na potrzeby Samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  Konto: Pomoc dla Ukrainy

  nr rachunku: 54 9168 1014 3900 2798 20000 060

  Na wskazany rachunek bankowy można dokonać dobrowolnej wpłaty pieniężnej. Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup różnorodnego wsparcia niezbędnego do niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku działań wojennych.

  Dziękuję wszystkim  za zaangażowanie w niesienie pomocy dla Ukrainy. Jestem dumny, że nasi mieszkańcy tak licznie podejmują szereg inicjatyw, aby wesprzeć w jakikolwiek sposób osoby, które uciekają przed wojną. Serdeczne podziękowania kieruję w stronę firm, które wspierają akcję ofiarując darmowe produkty bądź promocyjne ceny oraz aktywnych organizacji.  Dziękuję za każdy gest życzliwości. Zapewniam wszystkich, że oferowana wsparcie zostanie dobrze wykorzystane - Marek Tęczar – Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.