Wydarzenia


  Piątek 3 maja 2019

  Gminne Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  3 maja 2019 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyły się Gminne Obchody związane z 228 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które połączono z obchodzoną przez Kościół katolicki w Polsce uroczystością ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Obie te uroczystości wzajemnie się wzmacniają i mają głęboko patriotyczny wymiar.


  Wydarzenie rozpoczęło się od złożenia wiązanek kwiatów przez poszczególne delegacje pod pomnikiem „Uczestników Walk o Wolną Polskę” przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim.

  Następnie uczestnicy uroczystości w asyście pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych i Szkół z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie oraz Orkiestry Dętej z Brzezin i grupy Mażoretek przeszli ulicami Wielopola Skrzyńskiego do kościoła parafialnego pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie odprawiono Mszę Świętą w intencji Ojczyzny.

  Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy wydarzenia przemaszerowali w barwnym korowodzie do budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, w którym wszyscy zebrani wspólnie odśpiewali hymn państwowy.

  Następnie przybyli na uroczystość goście zaproszeni zostali do udziału w programie artystycznym, na który złożył się m.in. występ taneczny Zespołu Regionalnego „Wielopolanie” oraz grupy Mażoretek działających przy Filii Ośrodka Kultury w Brzezinach.

  Jednym z punktów wydarzenia był również montaż słowno - muzyczny pt. „Jest taki kraj” w wykonaniu młodzieży z Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim. Uczniowie zaprezentowali program, który przypomniał tło historyczne wydarzeń związanych z powstawaniem  niezależnej i nowoczesnej Polski.

  W wydarzeniu udział wzięła Pani Maria Kurowska Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, która zabierając głos, pogratulowała organizatorom wydarzenia przygotowania wspaniałej uroczystości patriotycznej. W swoim przemówieniu zaznaczyła również, że mieszkańcy Gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez swój liczny udział w tym wydarzeniu wyrazili swój patriotyzm, poszanowanie dla historii i przywiązanie do polskiej tradycji.

  Okolicznościowe przemówienie wygłosił również Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, który podkreślił, jak bardzo ważne jest kultywowanie naszych polskich uroczystości patriotycznych dla budowania i umacniania suwerennej, silnej  i niepodległej Polski. W swoim przemówieniu wskazał, że Konstytucja z 3 Maja 1791 roku stała się symbolem reform i niepodległościowych tradycji państwa polskiego.

  Składam serdeczne podziękowania dla Wszystkich osób, które przyczyniły się do organizacji Święta Konstytucji 3 Maja w Wielopolu Skrzyńskim. Wszystkie inicjatywy i przedsięwzięcia organizowane w naszej gminie nie powstałyby bez zaangażowania szeregu osób, którym serdecznie dziękuję. Dzięki Państwa zaangażowaniu możemy tak uroczyście, a jednocześnie radośnie przeżywać uroczystości patriotyczne w naszej gminie – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.