Wydarzenia


  Poniedziałek 2 marca 2020

  Gminny Żłobek „Maluszek” w Wielopolu Skrzyńskim już otwarty!

  2 marca 2020 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyło się oficjalne otwarcie Gminnego Żłobka „Maluszek”. W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście, ale przede wszystkim rodzice z dziećmi, które jako pierwsze będą korzystać z nowo powstałego obiektu.

  Placówkę utworzono w budynku dotychczasowego Przedszkola Krasnala Hałabały znajdującym się w centrum Wielopola Skrzyńskiego. To dogodna lokalizacja dla rodziców dzieci z całej gminy. 

  Żłobek oferuje opiekę dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia sprawowaną przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

   

   


  Odnowione sale są jasne, bezpieczne, kolorowe i przestronne z nowoczesnym wyposażeniem,  pełnym zapleczem i miejscami dostosowanymi do różnych potrzeb maluchów. Urządzono ciekawie zaaranżowane kąciki tematyczne, żłobek wyposażono w aplikację "Magiczny Dywan" oraz monitor interaktywny, ponadto pomieszczenia żłobka są monitorowane.

  Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9:00. Pani Dorota Łuszcz koordynator Projektu w imieniu Wójta Gminy, Dyrektor Gminnego Żłobka "Maluszek", personelu żłobka, zespołu projektowego oraz uczestników projektu  powitała wszystkich obecnych na spotkaniu. Poinformowała również o dofinansowaniu realizowanego projektu ze środków RPO WP na lata 2014 - 2020. Następnie przystąpiono do symbolicznego otwarcia żłobka poprzez przecięcie wstęgi z udziałem rodziców i dzieci uczestniczących w projekcie.

  Ks. Józef Kłosowski Dziekan Dekanatu Wielopolskiego oraz ks. Piotr Soja Wikariusz Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim dokonali poświęcenia żłobka. Następnie wszyscy  zostali zaproszeni do zwiedzania powstałej placówki. Dla uczestników wydarzenia przygotowano również  okolicznościowy tort, na którym zapalono 16 świeczek nawiązujących do liczby uczestników projektu. Każdy z najmłodszych uczestników wydarzenia został obdarowany symbolicznym lizakiem smoczkiem, a dorośli otrzymali kolorowe "całusy".  

  Kolejno przybyli goście spotkali się, aby wspólnie podsumować zrealizowaną inwestycję.

  Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zaznaczył, że koncepcja utworzenia w naszej gminie żłobka wynikała z sygnalizowanych potrzeb rodziców małych dzieci i od samego początku spotkała się z pozytywnym przyjęciem. Pan Wójt podkreślił również, że w naszym regionie nie brakuje młodych, aktywnych rodziców, którzy szybko chcą wrócić na rynek pracy, dlatego też przystąpiliśmy do realizacji projektu, który z pewnością ułatwi życie w szczególności rodzinom z małymi dziećmi.

  Następnie głos zabrał Pan Mateusz Kutrzeba Wicedyrektor ds. Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, który pogratulował realizacji tak ważnej inwestycji. Poinformował również o zrealizowanych  w ramach RPO -WP projektach z zakresu opieki żłobkowej i edukacji przedszkolnej.

  Ksiądz Dziekan w swojej wypowiedzi podkreślił potrzebę zorganizowania dobrej opieki odpowiadającej potrzebom współczesnych rodzin, natomiast Pani Dorota Łuszcz koordynator projektu podkreśliła znaczenie otrzymanej dotacji i jej wysokość, bez której samorząd nie uruchomiłby żłobka.

  Na zakończenie głos zabrała Pani Urszula Arciszewska Dyrektor Gminnego Żłobka „Maluszek”, która zaznaczyła, że utworzenie żłobka jest niezwykle ważną inwestycją w naszej gminie umożliwiającą stworzenie kompleksowej oferty edukacyjno – wychowawczej. Podziękowała Wójtowi Gminy i Radzie Gminy za podjęcie inicjatywy oraz zespołowi projektowemu za przygotowanie i wyposażenie obiektu oraz pomoc w uruchomieniu żłobka. 

  Żłobek powstał w ramach realizowanego przez gminę projektu pn. „Aktywni Rodzice - Aktywne Maluchy. Nowe Miejsca Opieki Żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim".

  W ramach projektu zakupiono m.in. zabawki, książki edukacyjne, zastawę stołową, środki czystości, dywany, pomoce dydaktyczne, meble, łóżeczka, zestawy pościeli, sprzęt AGD, sterylizatory, zamontowano monitoring i zakupiono wyposażenie placu zabaw do ogrodu. Jednocześnie w budynku przeprowadzono szereg prac remontowych, których celem było dostosowanie pomieszczeń do potrzeb żłobka. Wydzielono 2 sale zabaw, 2 pomieszczenia leżakowni, przewijalnię oraz dostosowano pozostałe pomieszczenia.

  Na realizację przedsięwzięcia Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Wartość projektu wynosi 1 096 589,29 zł, w tym 919 500,29 zł stanowią środki Unii Europejskiej.

  Klikając w link poniżej można zapoznać się z przeprowadzonym procesem inwestycyjnym dotyczącym utworzenia żłobka  https://wielopole.eu/wielopole-skrzynskie/artykul/przystosowanie-pomieszczen-dotychczasowego-przedszkola-krasnala-haabay-na-potrzeby-zobka-wraz-z-dostawa-wyposazenia/526/