Aktualności


  Czwartek 20 grudnia 2018

  Informacja dla uczestników projektu - "Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie"

  Szanowni Państwo,

   Gmina Wielopole Skrzyńskie podpisała umowę z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym na realizację zadania, którego przedmiotem jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie.


  Wykonawcą zadania została firma FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K., z miejscowości Wola Zaradzyńska. Firma zaoferowała wykonanie zamówienia
  za kwotę 4 618 809,00 zł netto.

  W ramach inwestycji w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie zamontowane zostanie łącznie 351 szt. instalacji, w tym: instalacje fotowoltaiczne – 223 szt. oraz instalacje solarne 128 szt. Ponadto wykonawca inwestycji będzie zobowiązany powiadomić właścicieli nieruchomości o terminie dostawy i montażu poszczególnych instalacji kilka dni przed planowaną dostawą. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to maj 2019 roku.

  Montaż instalacji OZE służyć będzie produkcji energii elektrycznej lub energii cieplnej z odnawialnych źródeł  na potrzeby własne mieszkańców, co przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z opłatami za energię.

   Na realizację inwestycji otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 3 689 407,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Wartość ogólna projektu dla Gminy Wielopole Skrzyńskie wynosi: 4 732 375,00 zł. Gmina Wielopole Skrzyńskie realizuje przedmiotowy projekt w partnerstwie z Gminą Niebylec.