Publikacje


    Wtorek 16 kwietnia 2019

    Informator Samorządowy - kwiecień 2019

    Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie zawiadamia, że Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim w dniu 15 marca 2019r. podjęła nową uchwałę Nr IV.33.2019 w sprawie ustalenia wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie.