Ogłoszenia


Poniedziałek 11 grudnia 2017

Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie zaprasza mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie na konferencję podsumowującą na temat głównych efektów LSR.