Inwestycje


    Środa 10 marca 2021

    Kulturowe zagospodarowanie centrum wsi Nawsie


    Gmina Wielopole Skrzyńskie zrealizowała zadanie pod nazwą:
    „Kulturowe zagospodarowanie centrum wsi Nawsie poprzez urządzenie terenów rekreacyjnych
    i wypoczynkowych wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą”