Inwestycje


  Czwartek 22 sierpnia 2019

  Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gliniku

  Gmina Wielopole Skrzyńskie realizowała  inwestycję pod nazwą:

  Likwidacja barier architektonicznych             

  w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gliniku


   Zakończono realizację inwestycji polegającej na likwidacji barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gliniku. 

  W budynku szkoły przeprowadzono prace, które swoim zakresem obejmowały przebudowę toalet zlokalizowanych na parterze i pierwszym piętrze budynku.

  Zadanie swoim zakresem obejmowało:

  - przystosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

  - modernizację instalacji elektrycznej, sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji,

  - prace wykończeniowe tj. glazura, stolarka drzwiowa, biały montaż,

  - roboty towarzyszące rozbiórkowe.

  W ramach inwestycji powstały  toalety w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych o łącznej liczbie oczek wynoszącej 8 szt. (4 toalety na parterze i 4 na pierwszym piętrze budynku).

  Na realizacje w/w inwestycji Gmina Wielopole Skrzyńskie pozyskała środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.