Ogłoszenia


  Piątek 5 kwietnia 2019

  Lokalna grupa Działania C.K Podkarpacie - informacja o terminach naborów wniosków

  Lokalna Grupa Działania C. K. Podkarpacie działająca na terenie gmin: Czudec, Niebylec, Wielopole Skrzyńskie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Termin składania wniosków:
  Od 11.04.2019 roku do 30.04.2019 roku

  Ogłoszenia o naborach wniosków wraz z dokumentacją aplikacyjną dostępne są na stronie internetowej LGD C.K. Podkarpacie www.ckpodkarpacie.eu w zakładce PROW 2014-2020/Nabory/Ogłoszenia o naborach oraz w wersji papierowej w Biurze LGD C.K.
  Podkarpacie ul. Rynek 8, 38-120 Czudec.