Wydarzenia


  Środa 9 czerwca 2021

  MEDAL "ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU"

  W dniu 08 czerwca 2021 roku Pani Maria Kurowska z Wielopola Skrzyńskiego odebrała Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju” przyznany przez Ministra Obrony Narodowej.


  Aktu dekoracji dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu Pan ppłk Bogusław Antas i Pan por. Mariusz Pustułka. Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Pan Marek Tęczar złożył gratulacje i podziękowania za trud rodzicielski i wychowanie synów, którzy wzorowo odbyli służbę wojskową.

  Gratulujemy uzyskania tak zaszczytnego wyróżnienia.

   

  Medal „Za zasługi dla obronności kraju” to polskie odznaczenie wojskowe, nadawane przez Ministra Obrony Narodowej w uznaniu zasług w dziedzinie umacniania obronności Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczenie stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju  i umocnienia obronności kraju. Otrzymują go również  osoby, które osiągnęły bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych oraz posiadają szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju potencjału obronnego.
  Medal może być także nadawany jednostce wojskowej, organizacji społecznej, przedsiębiorstwu, zakładowi lub instytucji. Wraz z odznaką wyróżnienia wręczana jest legitymacja.

  Medal dzieli się na trzy stopnie:

  • Złoty Medal

  • Srebrny Medal

  • Brązowy Medal

  Medal ten nadaje się w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy (złoty medal - rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełniło zawodową służbę wojskową lub odbyli zasadniczą służbę wojskową; srebrny medal - rodzicom, których troje albo czworo dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową lub zasadniczą służbę wojskową).


   

  Osoby spełniające kryteria do przyznania medalu za zasługi dla obronności kraju proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, pok. nr 7 lub telefonicznie tel. 17 22 14 462 w celu zebrania danych do wniosku o nadanie medalu.