Wydarzenia


  Poniedziałek 4 marca 2019

  Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

  3 marca 2019 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczystość  poświęcona pamięci żołnierzy niepodległościowego podziemia, którzy po zakończeniu II Wojny Światowej stawili opór próbie zniewolenia Polski przez reżim komunistyczny.

  Uroczystość rozpoczęła się na cmentarzu parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim od złożenia kwiatów przez poszczególne delegacje na grobie Stanisława Pietruszki ps. „Wrzos”.


  Następnie Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie  przypomniał historię losów "Żołnierzy niezłomnych", przywołując również pamięć Stanisława Pietruszki wywodzącego się z Wielopola Skrzyńskiego, który swoimi czynami wypełnił patriotyczny obowiązek wobec Ojczyzny i wolności.

  Kolejno w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji poległych w obronie Ojczyzny.

  Dalsza część uroczystości odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku, gdzie biorąca udział w uroczystościach młodzież zaprezentowała program artystyczny poświęcony pamięci "Żołnierzy Niezłomnych".

  W wydarzeniu udział wzięły poczty sztandarowe: Gimnazjum, Szkół Podstawowych, oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie. W uroczystości uczestniczyli również: Związek Strzelecki „Strzelec”, Orlęta, Dyrektorzy Szkół i Przedszkola, nauczyciele, samorządowcy, radni, młodzież gimnazjalna, dzieci ze szkół podstawowych, oraz mieszkańcy gminy Wielopole Skrzyńskie.

  Udział mieszkańców naszej gminy w tego rodzaju uroczystościach świadczy o dużym patriotyzmie, przywiązaniu do tradycji i poczuciu tożsamości narodowej.

   

  Świętowanie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ma przywrócić należne miejsce w pamięci narodowej osób, które podjęły walkę o niepodległość Polski.

  Pamięć o żołnierzach określanych mianem „Wyklętych” miała być zapomniana. Działające wówczas służby bezpieczeństwa zwalczały działaczy podziemia niepodległościowego z ogromną determinacją. Organizowana była walka z ludźmi, którzy nie złożyli broni i walczyli o suwerenność Polski.

  Jako Żołnierze Niezłomni przetrwali jednak w pamięci tych, dla których Wolna i Niepodległa Polska była i jest wartością nadrzędną. Przetrwali dzięki prawdzie, której się poświęcili i oddali życie. Wyklęci żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu.