Ogłoszenia


  Wtorek 10 lipca 2018

  Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały

  Gmina Wielopole Skrzyńskie przystąpiła do realizacji projektu pn. „Nowa jakość edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały” , który realizowany jest w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.


  Wartość projektu wynosi 1 199 894,40 zł z czego 1 079 894,40 zł stanowią środki Unii Europejskiej natomiast 120 000,00 zł to środki własne (wkład budżetu gminy m.in. poprzez udostępnienie sal i tzw. wkład prywatny).

  W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  - zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat poprzez uruchomienie dodatkowych 4 oddziałów Przedszkola Integracyjnego usytuowanych przy Szkołach Podstawowych w Broniszowie, Nawsiu, Gliniku i Brzezinach,

  - remont sal dydaktycznych i zakup wyposażenia tj. meble, sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne niezbędne do funkcjonowania nowo powstałych oddziałów przedszkolnych,

  - sfinansowanie wyprawki przedszkolaka dla 180 dzieci,

  - zakup wyposażenia kuchni, w której we własnym zakresie będą przygotowywane posiłki dla dzieci dostosowane do ich potrzeb,

  - zakup samochodu dostawczego niezbędnego do przewozu posiłków do powstałych oddziałów przedszkolnych,

  - wzbogacenie ofert przedszkola o liczne zajęcia dodatkowe takie jak: logorytmiczne, manualne, gimnastyczne oraz taneczne,

  - zapewnienie opieki psychologa dla uczestników projektu,

  - sfinansowanie atrakcji dla dzieci w formie imprez integracyjnych oraz wyjazdów (kino, teatr, zagroda edukacyjna),

  Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia edukacji przedszkolnej, opracowania oraz wdrożenia wzbogaconego programu edukacyjnego wspierającego indywidualny rozwój dzieci.

  Aktualnie  prowadzona jest procedura naboru dzieci do udziału w projekcie.

  Rekrutacja trwa od 10 lipca 2018 roku do 10 sierpnia 2018 roku - szczegóły na zamieszczonym plakacie. 

  Poniżej dokumenty do pobrania.