Wydarzenia


  Wtorek 12 listopada 2019

  Obchody Narodowego Święta Niepodległości

  11 listopada 2019 roku w Wielopolu Skrzyńskim odbyła się uroczystość upamiętniająca 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

  Wydarzenie rozpoczęło się od złożenia przez poszczególne delegacje wiązanek kwiatów pod pomnikiem „Uczestników Walk o Wolną Polskę” przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim.

  Następnie o godzinie 11:00 w miejscowym kościele pw. NMP Wniebowziętej w Wielopolu Skrzyńskim odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny.


  Po zakończonym nabożeństwie przedstawiciele władz samorządowych, delegacje szkół i jednostek OSP wraz z pocztami sztandarowymi, a także przybyli mieszkańcy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Brzezin i grupy Mażoretek przemaszerowali do budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości związana z celebracją Święta Niepodległości.

  Kolejnym punktem obchodów było wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego.

  Następnie głos zabrał Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, który w swoim przemówieniu podkreślał wagę wydarzeń upamiętniających odzyskanie przez Polskę Niepodległości oraz znaczenie symboli patriotycznych. Pan Wójt zaznaczył, że 11 listopada to dzień zadumy i refleksji, a także doskonały moment, w którym możemy być dumni z naszej tożsamości i naszego przywiązania do historii.

  Po przemówieniu Wójta przybyli goście obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Marii Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. Młodzież zaprezentowała wzruszający montaż słowno – muzyczny pt. „Pisk Orła Białego”, który nawiązywał do okresów niewoli i odzyskania Niepodległości przez Polskę.

  Uroczystość zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu   Męskiego Chóru Rolników im. Stanisława Świerada z Wielopola Skrzyńskiego.

  Święto Niepodległości wspólnie z mieszkańcami Gminy Wielopole Skrzyńskie celebrowali również Pani Bernadeta Frysztak Wicestarosta Powiatu Ropczycko - Sedziszowskiego, Pan Andrzej Bączkowski - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego oraz Pani Beata Prokop Dyrektor Biura Poselskiego - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Kazimierza Moskala. 

  Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt narodowych w naszym kraju, na stałe wpisane w kalendarz każdego patrioty. Jest wyrazem szacunku dla dokonań przodków walczących w obronie Ojczyzny oraz źródłem wiedzy historycznej i patriotycznych doświadczeń. Odzyskanie Niepodległości i powrót po latach zaborów wolnego państwa polskiego dla wszystkich Polaków jest wartością, którą doceniamy i szanujemy również na szczeblu lokalnym, dlatego składam serdeczne podziękowania na ręce osób, które aktywnie włączyły się w organizację wydarzeń związanych z obchodami Święta Niepodległości w naszej gminie – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.