Ogłoszenia


    Czwartek 9 września 2021

    Obwieszczenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia