Wydarzenia


  Piątek 19 listopada 2021

  Oddanie do użytku chodnika wzdłuż drogi Wojewódzkiej NR 986 w miejscowości Glinik

  19 listopada 2021 roku w miejscowości Glinik odbyło się oficjalne oddanie do użytku nowo wybudowanego chodnika dla pieszych.

  Dzięki wspólnym działaniom zarówno Samorządu Województwa Podkarpackiego, jak i Gminy Wielopole Skrzyńskie zadanie tak potrzebne lokalnej społeczności, zostało zrealizowane.


  W roku bieżącym powstało kolejne 445 m chodnika o szerokości 2 m w najbardziej newralgicznym odcinku drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa przebiegającej przez Glinik. Nowy trakt dla pieszych połączył się z powstałym w latach poprzednich chodnikiem prowadzącym od budynku Filii Ośrodka Kultury w Gliniku, przebiega wzdłuż lewej strony drogi i kończy się na wjeżdzie do. P. Pazdana. 

  Wydarzenie rozpoczęło się od symbolicznego przecięcia wstęgi, następnie wszyscy zebrani spotkali się by wspólnie podsumować zrealizowaną inwestycję. Kolejno dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gliniku zaprezentowały okolicznościowy program  słowno muzyczny, w którym wierwszem i piosenką podziękowały przedstawicielom władz samorzadowych za realizację tak istotnej dla ich bezpieczeństwa  inwestycji . 

  W odbiorze inwestycji uczestniczyli: Pan Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Pan Zbigniew Tymuła Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Mielcu, Pan Mariusz Sroczyński Inspektor w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Mielcu, przedstawiciele Samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie, mieszkańcy Glinika oraz dzieci z miejscowej szkoły. 

  Dla przypomnienia w ramach prac wykonano m.in roboty pomiarowe, umocnienie rowu, poszerzenie jezdni, utwardzenie nawierzchni zjazdów w granicach pasa drogowego, wykonanie elementów odwodnienia drogi, wykonanie zatoki autobusowej, ułożenie chodnika z kostki brukowej.

  Inwestycja chodnikowa, znacząco przyczyni się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Glinika w tym szczególnie dzieci uczęszczających do miejscowej szkoły, ale także wszystkich uczestników ruchu drogowego korzystających z drogi Wojewódzkiej nr 986

  Szczegóły realizacji inwestycji chodnikowej można prześledzić klikając link poniżej 

  https://wielopole.eu/wielopole-skrzynskie/artykul/przebudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-986-tuszyma-ropczyce-wisniowa-polegajaca-na-budowie-chodnika-dla-pieszych-m-glinik/857/