Gospodarka Komunalna


  Środa 26 czerwca 2019

  Odpady Komunalne - kalendarze odbioru odpadów 2019/2020

  Terminarz zbiórki odpadów komunalnych z terenu gminy Wielopole Skrzyńskie oraz informacje o opłatach.


  Opłatę za gospodarowanie i odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie należy uiszczać kwartalnie w następujących terminach:

  • za styczeń, luty i marzec do 31 marca,
  • za kwiecień, maj i czerwiec do 30 czerwca,
  • za lipiec, sierpień i wrzesień do 30 września,
  • za październik, listopad i grudzień do 15 grudnia.

  Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy p.24 II piętro, na rachunek bankowy Urzędu Gminy nr 41 9173 0002 0000 0273 2000 1060 BS Wielopole Skrzyńskie (podając dane osoby składającej deklarację) lub u inkasentów wsi w wyznaczonych terminach.

  Kalendarze odbioru śmieci od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. w wersji PDF można pobrać w dokumentach załączonych poniżej.