Ogłoszenia


  Czwartek 3 października 2019

  Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2019 roku, producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 roku: huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich i objęły co najmniej 30% danej uprawy , mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji.

  Wnioski można składać  od 3 do 31 października 2019 roku w biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


  Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR w Ropczycach.
  Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.
  Wszelkich informacji udzielają pracownicy  ARiMR w Ropczycach oraz pod nr telefonu
  17 22 10 620.