Wydarzenia


  Poniedziałek 1 lipca 2019

  Otwarcia nowego przedszkola w partnerskiej Gminie Bodrogkeresztúr

  28 czerwca 2019 roku delegacja Samorządu Gminy Wielopole Skrzyńskie uczestniczyła w uroczystości otwarcia nowego przedszkola w partnerskiej Gminie Bodrogkeresztúr. Budynek powstał dzięki dofinansowaniu jakie tamtejszy samorząd otrzymał ze środków Unii Europejskiej.


  Podczas spotkania Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie pogratulował lokalnym władzom samorządowym realizacji tak ważnej inwestycji, jaką było utworzenie przedszkola. W swoim przemówieniu podkreślił, że Gmina Wielopole Skrzyńskie również zabiega o środki unijne na realizację przedsięwzięć podnoszących standardy usług szkolnych. Zaznaczył również, że budowa takich obiektów ma istotny wpływ na poprawę życia mieszkańców oraz wysokiego poziomu świadczonych usług szkolnych.

  Gratulujemy naszym węgierskim przyjaciołom tak udanej inwestycji, której efektem jest wspaniały i nowoczesny obiekt.