Wydarzenia


  Poniedziałek 14 marca 2022

  Pierwsze rodziny z Gminy Wielopole Skrzyńskie przyjęły do swoich domów uchodźców z Ukrainy

  Już 6 rodzin z Gminy Wielopole Skrzyńskie podjęło decyzję o udzieleniu schronienia dla obywateli Ukrainy. Pomoc uzyskały w szczególności matki z dziećmi, których mężowie musieli zostać, aby bronić swego kraju.

   


  Osoby napływające do naszego kraju to głównie ludzie, którzy doświadczyli traumatycznych przeżyć, stracili cały dorobek swojego życia, wielu straciło rodziny, a teraz potrzebują wsparcia i mieszkania, gdzie mogliby się poczuć, jak w własnym domu, chociaż z pewnością nigdy tak nie będzie. Po przekroczeniu granicy nie wiedzą, co dalej robić jednak dzięki życzliwości i dobroci ludzkiej otrzymują pomoc.

  Informuję, aby osoby, które przyjęły uchodźców wojennych zgłaszały się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim. Kontakt dotyczy wsparcia finansowego, które przewiduje ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać w siedzibie GOPS oraz dzwoniąc pod nr tel 17 221 48 19

  Aktualnie przyjęto zapisy specjalnej ustawy rządowej dotyczące udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy, a także osobom które zapewniły im schronienia w tym trudnym czasie.

  Uchodźcom z Ukrainy przysługiwać też będzie pomoc finansowa. Zgodnie z ustawą dostaną oni jednorazowo 300 zł na osobę – przeznaczone na bieżące utrzymanie.

  Regulacja umożliwi wypłatę świadczeń tym, którzy zapewnią wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy. Pieniądze będą wypłacane na podstawie złożonego wniosku o refinansowanie poniesionych kosztów utrzymania — 40 zł na dzień za 1 osobę, czyli 1,2 tys. zł miesięcznie, nie krócej niż przez dwa miesiące.

  Dodatkowo na mocy specustawy obywatele Ukrainy mogą m.in. otrzymać numer PESEL, o który będą mogli wnioskować w  Urzędzie Gminy. Uchodźcy mogą także podjąć w Polsce pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej. Uczniowie i studenci mogą kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach.

   

  Zwracam się z apelem do wszystkich mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie, którzy mają możliwość przyjęcia pod swój dach potencjalnie potrzebujące pomocy rodziny z Ukrainy, aby zgłaszali chęć zapewnienia zakwaterowania na adres e-mail promocja@wielopole.eu

   

  Wspólnie stworzymy bazę adresów, gdzie w razie konieczności będzie można ulokować matki z dziećmi szukające schronienia. Przed nami czas kiedy musimy zdać egzamin z tzw. „człowieczeństwa” - Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.