Ogłoszenia


  Piątek 4 marca 2022

  Pomoc dla Ukrainy

  Szanowni Państwo,

  Na prośbę Gminy Wielopole Skrzyńskie  - Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie utworzyła specjalne konto. Na wskazany rachunek bankowy można dokonać dobrowolnej wpłaty pieniężnej. Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup różnorodnego wsparcia niezbędnego do niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku działań wojennych. 

  Konto: Pomoc dla Ukrainy

  nr rachunku: 54 9168 1014 3900 2798 20000 060