Aktualności


    Wtorek 14 listopada 2017

    Powiatowy punkt Konsultacji i Wsparcia "Antyhejt"

    Głównym celem projektu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa poprzez przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, a także edukacja przeciwdziałająca hejtowi i wspierająca właściwe postawy w mediach społecznościowych młodych mieszkańców powiatu ropczycko - sędziszowskiego.