Wydarzenia


  Piątek 28 czerwca 2019

  Prezentacja oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w ramach projektu unijnego pn. „Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”

  Od 25 do 27 czerwca 2019 roku w Samorządowym Przedszkolu Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim oraz oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych w Broniszowie, Gliniku, Nawsiu i Brzezinach zorganizowano imprezę integracyjną dla dzieci i opiekunów, podczas której przedszkolaki zaprezentowały przygotowane podczas zajęć dodatkowych układy taneczne, gimnastyczne, skecze, piosenki i wiersze.

  Wychowawcy grup przygotowali prezentacje multimedialne obrazujące funkcjonowanie integracyjnych oddziałów przedszkolnych w przeciągu ostatnich 10 miesięcy.


  Prezentacja oddziałów przedszkolnych powstałych w ramach projektu unijnego pn. „Nowa Jakość Edukacji w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala Hałabały”

  W spotkaniu uczestniczyły dzieci, rodzice oraz Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, który wręczył przedszkolakom dyplomy i upominki w formie foto książek oraz słodyczy, będące nagrodą za aktywne uczestnictwo w zajęciach przedszkolnych. Celem organizowanych spotkań oprócz integracji była głównie promocja funkcjonujących oddziałów integracyjnych poprzez prezentacje dorobku dzieci oraz przedstawienie wysokiego poziomu świadczonej opieki przedszkolnej.

  W ramach organizacji imprez zakupiono m.in. elementy strojów dla dzieci i pomponów do układów tanecznych, mat edukacyjnych do pokazów sportowych, zakup naklejek do przygotowania scenografii i dekoracji, ciasta, soków i słodyczy dla uczestników.

  Dla przypomnienia w ramach realizowanego projektu uruchomiono 4 dodatkowe oddziały przedszkola integracyjnego w Brzezinach, Broniszowie, Gliniku i Nawsiu, przeprowadzono remont sal dydaktycznych i zakupiono m.in. meble, sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, wyprawkę przedszkolaka, samochód dostawczy do przewozu posiłków do nowo powstałych oddziałów przedszkolnych, sfinansowano atrakcje dla dzieci w formie imprez integracyjnych tj. Mikołajki, Dzień Dziadków, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, spotkanie z teatrem oraz wyjazdów do kina w Krośnie, a także zagrody edukacyjnej w siedlisku Janczar i Ranczo w Pstrągowej. Dla uczestników projektu zapewniono 8-godzinną opiekę przedszkolną sprawowaną przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz zapewniono opiekę psychologa. Oferta funkcjonujących oddziałów przedszkolnych została wzbogacona o liczne zajęcia dodatkowe: logorytmiczne, manualne, taneczne i gimnastyczne.

  Projekt jest realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.  Wartość projektu wynosi 1 199 894,40 zł, z czego 1 079 894,40 zł stanowią środki Unii Europejskiej natomiast 120 000,00 zł to środki własne (wkład budżetu gminy m.in. poprzez udostępnienie sal i tzw. wkład prywatny).