Aktualności


  Czwartek 5 kwietnia 2018

  Promesa dla Gminy Wielopole Skrzyńskie

  5 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie promes dla podkarpackich samorządów. Przekazane środki zostaną przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej oraz uszkodzonej lub zniszczonej w wyniku działania osuwisk w latach 2010-2017.


  Na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych przyznane zostały środki w wysokości 34 mln zł (58 promes – w tym 41 dla gmin oraz 17 dla powiatów).

  Wśród samorządów otrzymujących wsparcie finansowe znalazła się również Gmina Wielopole Skrzyńskie.

  Z rąk Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie otrzymał promesę na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi Glinik – Pasieki.

  Za pozyskane 680 000,00 zł w 2018 roku zostaną przeprowadzone prace związane z przebudową ww. drogi na odcinku
  o długości 1 460 m.

  W imieniu mieszkańców gminy samorząd składa podziękowania za otrzymane wsparcie, które przyczyni się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa.