Wydarzenia


  Czwartek 19 września 2019

  Promesa dla Gminy Wielopole Skrzyńskie na przebudowę mostu w ciągu drogi gminnej Brzeziny Dół Południowy

  19 września 2019 roku Pan Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie odebrał z rąk Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego promesę potwierdzającą uzyskanie kwoty 869 000,00 zł na realizację zadania polegającego na przebudowie mostu w ciągu drogi Brzeziny Dół Południowy.

  Promesa została przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z uwagi na pilną potrzebę naprawy obiektu, który aktualnie zagraża bezpiecznemu użytkowaniu.


  Na realizację zadania Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała środki finansowe z budżetu państwa, które są przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

  Most w ciągu drogi Brzeziny Dół Południowy został uszkodzony podczas powodzi w latach 2009 – 2010, zły stan techniczny mostu spotęgowały nawalne deszcze w 2011 i 2019 roku.

  Obiekt praktycznie nie nadaje się do eksploatacji, na co mamy potwierdzenie otrzymane w wyniku przeprowadzonej ekspertyzy. Brak remontu mostu  spowodowałby jego  zamknięcie, co wiązałoby się z dużymi utrudnieniami w ruchu drogowym dla mieszkańców tego regionu.

  Gmina rozstrzygnęła już przetarg na realizację zadania, w wyniku którego wybrano ofertę firmy REMOST Sp. z o.o. z Dębicy. Wykonawca zaoferował wykonanie zadania za kwotę 1 038 811,88 zł.

  Zakres prac obejmuje m.in. rozbiórkę istniejącego mostu i wykonanie nowego obiektu mostowego o konstrukcji stalowo – betonowej, a także umocnienie koryta potoku.

  Termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec listopada 2019 roku.

  W imieniu mieszkańców Gminy Wielopole Skrzyńskie składam podziękowania na ręce Pana Jarosława Zielińskiego Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego, Pani Lucyny Podhalicz Wicewojewody Podkarpackiego oraz Pana Piotra Najdy Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, od których otrzymaliśmy kolejną znaczącą pomoc. Realizacja tej inwestycji w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników obiektu mostowego – Marek Tęczar Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie.

  Zdjęcie pochodzi ze strony https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/dotacje-na-na-remont-infrastruktury-zniszczonej-w-wyniku-tegorocznej-powodzi/