Wydarzenia


  Środa 25 lipca 2018

  Promesa na przebudowę dróg gminnych

  24 lipca 2018 roku w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie promes dla podkarpackich samorządów na łączną kwotę prawie 41 mln zł. Środki rządowe przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.


  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał 93promesy na realizację 195 zadań, w tym 81 promes dla gmin oraz 12 promes dla powiatów.

  Wśród samorządów otrzymujących wsparcie finansowe znalazła się również Gmina Wielopole Skrzyńskie.

  Za pozyskane 940 000,00 zł w 2018 roku w naszej gminie przebudowane zostaną trzy odcinki dróg gminnych zniszczonych wskutek nawalnych deszczów:

  - Wielopole Frysztak odcinek 620 m,

  - Brzeziny Podkościele odcinek 990 m,

  - Broniszów – Zalesie odcinek 479 m ,

   

  Aktualnie gmina opracowuje dokumentację przetargową na realizację ww. inwestycji drogowych. Następnie po rozstrzygnięciu i wyborze Wykonawcy przystąpimy do realizacji zadania.

   

  W imieniu mieszkańców gminy samorząd składa podziękowania za otrzymane wsparcie, które przyczyni się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa użytkowników drogi.