Inwestycje


  Środa 2 maja 2018

  Przebudowa dróg Broniszów Dół - Lasek oraz Broniszów – Szkoła


  Zadanie realizowane w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj"

  Inwestycja obejmuje:

  • wykonanie dokumentacji projektowej,
  • uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami prawa